Tuesday, 17 August 2010

Kurkistus konepellin alle

Meiltä kysytään usein, millä työvälineillä ja minkälaisin metodein Superkasilaiset työskentelevät? Miten syntyvät ne syvälaatuiset monimediatuotteet, joista olemme tunnettuja? Avoimen tiedonjaon hengessä kuvittajamme Sami esitteleekin oheisessa hieman modernia työskentelytekniikkaansa.

Huolellisen esivalmistelun, lähdemateriaalien hankinnan ja luonnostelun jälkeen hän säätää työasemaansa tarkasti oikeat parametrit, kalkuloi ja - hey presto - uusi kuvitus on valmis lähetettäväksi lennätinlankoja pitkin asiakkaalle!

No comments: